CSS Templates

KOŚCIAŃSKI UTW

Historia UTW Kościan

„10 lat” – Kościańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Kościański U.T.W. powstał jako inicjatywa społeczna środowiska kościańskiego, służąca i wspomagająca osoby starsze pragnące pogłębić swą wiedzę, pracować twórczo wykorzystując różne formy aktywizacji psychofizycznej i intelektualnej. K.U.T.W. powstał w oparciu o rosnący potencjał naukowy i bazę Kolegium Kościańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Było to swoiste otwarcie uniwersytetu dla innych generacji wieku umożliwiając kontaktowanie się z osobami pragnącymi służyć swym doświadczeniem życiowym czy zawodowym, a jednocześnie okazywanie ludziom młodym, że okres starzenia i starości jest naturalnym czasem każdego człowieka, który może i powinien być wypełniony aktywnym i sensownym życiem. Wielkim wzmocnieniem do tych założeń programowych K.U.T.W. było poparcie i przyjęcie honorowego patronatu nad inicjatywą i działaniem K.U.T.W. przez Rektora UAM prof. dra hab. Stanisława Lorenca. Kolejni Rektorzy tą inicjatywę akceptowali przez opiekę naukową oraz odwiedziny uniwersytetu z okolicznościowymi wykładami. Dziś w 10 - tą rocznicę K.U.T.W. wyrażamy im szczególną wdzięczność. K.U.T.W. to dzieło licznej rzeszy członków Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska. Od samego początku inicjatywie towarzyszy sprzyjający klimat samorządów lokalnych, Burmistrz i Wójt Gminy i Miasta, Starostwa Powiatowego i samorządów powiatu kościańskiego. Inauguracja nastąpiła 20 października 2005 roku. Pierwszy rok działalności rozpoczęło 195 słuchaczy, którzy otrzymali indeksy, programy wykładów i plany zajęć w 15-stu sekcjach tematycznych. Każdy kolejny rok to wzrost liczby słuchaczy 306, 307, 345, najwięcej w roku 2009/2010 350 słuchaczy. Obecnie liczba słuchaczy ustabilizowała się na poziomie od 180 do 230. Łącznie liczba słuchaczy przez okres 10 lat osiągnęła ponad 2.500. Wśród słuchaczy dominują Panie ok. 80%. Ok. 35% uczestniczy w zajęciach od samego początku. Każdego roku akademickiego przygotowany jest program 12 – 13 wykładów ogólnych – otwartych w których mogą uczestniczyć również osoby spoza słuchaczy. W ciągu 10 lat wygłoszono 121 wykładów. Znakomity poziom wykładów o szalenie szerokiej problematyce gwarantowały osobistości ze świata nauki. Wykładowcami i immatrykuowali studentów pierwszych lat dokonywali aktualni i byli rektorzy UAM prof. St. Lorenc, prof. dr hab. St. Jurga, prof. dr hab. Bronisław Marciniak. Wśród wykładowców byli prorektorzy UAM – prof. Kazimierz Przyszczypkowski, prof. Janusz Wiśniewski, prof. Zb. Pilarczyk, (wszyscy UAM) oraz prof. Jacek Mizerka (Uniwersytet Ekonomiczny). Dziekani, prodziekani, dyrektorzy Instytutu!
Prof. Jerzy Gaca – 6 razy – ochrona i środowisko
(Akademia Tech. – Rolnicza) – Uniwersytet Bydgoski
prof. Bogdan Polak – Politechnika Koszalińska
prof. Tadeusz Wallas – UAM
prof. Tomasz Pokrzywniak – UAM
prof. Krzysztof. Pietkiewicz – UAM
prof. Waldemar Ratajczak – UAM
dr Adam Szymaniak – UAM
Dr. Adam Szymaniak swoją różnorodnością tematyki wykładów zaskarbił sobie szczególna wdzięczność wśród nie tylko słuchaczy. Przez 10 lat uracza nas pięknym językiem i ogromną wiedza. Ponadto wśród wybitnych wykładowców byli również Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, Ks. dr Deskur, Daszkiewicz oraz ojcowie benedyktyni z Lubinia o. K. Meisner przeor M. Newara. Poziom wykładów był potwierdzony 100% obecnością wcześniej zapowiedzianych wykładów. Tylko raz w ciągu 10 lat wykład w zastępstwie chorego profesora wygłosił jego asystent z równie pięknym skutkiem.
W sumie:
- 44 wykłady wygłosili profesorowie
- 54 wykłady wygłosili dr hab. i dr
- 10 wykładów lekarze medycyny
- 12 wykładów mgr oraz specjaliści z różnych dziedzin Wśród tematów dominowały:
- Zagadnienia medyczne rehabilitacja i aktywność starszych oraz żywieniowe – 30 wykładów
- Zagadnienia z psychologii – 9 wykładów
- Zagadnienia z ochrony środowiska – 13 wykładów
- Zagadnienia z historii, historii regionalnej - 14 wykładów
- Problemy społeczne, polityczno – kulturalne Polski i ścisłe - 35 wykładów
- Religia, socjologia i inne – 19 wykładów
Sekcje – 12 sekcji tematycznych funkcjonowało od samego początku. Do nich dołączyć trzeba naukę 3-ch języków angielski, niemiecki, francuski.
Wśród sekcji tematycznych największym powodzeniem cieszyła się: „Turystyka pieszo – rowerowa” potem przekształcona w „Turystykę”. Przez 9 lat z wielkim zaangażowaniem prowadził ją Dyrektor ZS nr 4 Leszek Michalczak. Liczne rajdy piesze i rowerowe nie tylko do najbliższych miejscowości, ale również coroczne kilkudniowe wycieczki krajowe i zagraniczne sprawiły że każdego roku zapisuje się do tej sekcji ponad stu słuchaczy. Sekcja rekreacji wodnej prowadzona przez Mirosława Bernarda cieszyła się sporym zainteresowaniem i zaangażowaniem słuchaczy. Przez cały okres 10 lat mgr Grażyna Weber liczną grupę naszych słuchaczy w ramach „Gimnastyki mózgu” starała się przekonać że takie ćwiczenia umysłowe Paula Denisona – usuwają zmęczenie, energetyzują, odprężają i relaksują. Wielkie słowa podziękowania i wdzięczności należą się Panu Janowi Brzezińskiemu przez 10 lat przekonuje słuchaczy, że tajniki komputera są łatwe do stosowania w życiu codziennym.
Żywym zainteresowaniem cieszą się sekcje artystyczne:
- muzyka – Zygmunt Cichocki, H. Myller a obecnie M. Zielonka
- sekcja plastyczna – wytwory tej sekcji podziwiane są nie tylko przez najbliższych, rodzinę - M. Bartkowiak, Apolinowska, a obecnie Lasik
- gimnastyka usprawniająca – T. Jąder, J. Gąsiorowski
- sekcja papieska – skupia się na rozważaniu nauki społecznej św. Jana Pawła prowadzona przez B. Mizerkę i L.Ciosek,
- funkcjonuje sekcja aerobiku – prowadzona przez wiele lat przez I. Zielonkę, przekształciła się w gimnastykę z elementami tańca prowadzoną przez A. Nawrocką
- sekcja edukacji regionalnej – prowadzona przez nieodżałowanej pamięci Józefa Świątkiewicza, potem Jana Pawickiego, a dziś przez Dariusza Krama Dyrektora Muzeum Regionalnego i jego współpracowników – liczne wycieczki
Rada słuchaczy – bardzo dzielnie wspierała i wspiera podejmowanie różnych działań wspomagających wykładowców, n-li i organizuje życie społeczności uniwersyteckiej. Przez 8 lat przewodniczącą Rady Słuchaczy była Pani Kazimiera Michalczak – jej działalność zasługuje na specjalny szacunek – wielkie zaangażowanie, troska o słuchaczy i spisywanie wydarzeń uniwersyteckich.