CSS Templates

KOŚCIAŃSKI UTW

Patronat

Honorowy patronat na Kościańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku sprawuje jego magnificencja
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu