CSS Templates

KOŚCIAŃSKI UTW

Terminy zajęć

Gimnastyka mózgu - Grażyna Weber
Informatyka - Jan Brzeziński
Informatyka - Wiesław Sadowski
Gimnastyka usprawniająca -
Gimnastyka z elementami tańca - Zespół Szkół nr 3 - Agnieszka Nawrocka
Sekcja Turystyczna - Henryk Bartoszewski - s
Rekreacja wodna - Mirosław Bernard
Sekcja muzyczna - Maciej Zielonka -
Sekcja regionalna - Dariusz Kram -
Sekcja plastyczna - Elżbieta Radeberg-Lasik -
Język angielski - Tomasz Beba -
Język niemiecki - Natalia Śmiłowska -
Sekcja papieska - Longina Ciosek - -
Sekcja tenisa stołowego - Jan Lasik -